”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

(Ur Läroplanen 2011)

För att uppfylla detta använder Strandskolan, förutom Montessoripedagogik, även upplevelsebaserat lärande. Detta är en metod för lärande som låter deltagarna behandla verkliga problem i en simulerad eller verklig miljö som t.ex. rollspel, storyline, studiebesök, besök utifrån, besök på museum och teater. Lärandet ska präglas av för- och efterarbete samt vara problem- och processorienterat.