Gör vår fina skola ännu bättre – gå med i en arbetsgrupp!

Hela Strandskolans verksamhet bygger på att vi som föräldrar är med och engagerar oss i skolan. Det sker genom städning eller deltagande i någon de olika arbetsgrupperna. Föräldraengagemanget gör att du får en inblick i ditt barns vardag och att vi kan ha en fin, fungerande skola. Att ditt engagemang dessutom frigör medel som skolan kan satsa på barnens undervisning är ju såklart också ett stort plus.

Om du har kunnande eller intresse inom ett område, ansök om att ingå i en arbetsgrupp. Vissa grupper har kö, till andra letar vi intresserade.

Våra arbetsgrupper:

  •  Kommunikationsgruppen
  •   Städgruppen
  •   Fastighetsgruppen
  •   Innemiljögruppen
  •   Utemiljögruppen
  •   Säkerhetsgruppen
  •   IT-gruppen

Såhär ansöker du:

•  Maila: styrelsen@strandskolan.org

•  Ange;

  – Vilken grupp du är intresserad att vara med i

  – För- och efternamn

  – E-post

  – Telefonnummer