I vår verksamhet är vi tre klasser med max 23 elever i varje klass. Vi arbetar utifrån våra värdeord ANSVAR, ENGAGEMANG och GEMENSKAP. 

Vår målsättning är att se och möta alla elever samt skapa en trygg och utvecklande miljö. 

Ansvar

Vi arbetar för att eleverna ska ta eget ansvar för sitt lärande och sin miljö.

Engagemang 

Elever och lärare har ett nära samarbete kring elevens lärande. Genom positiv uppmärksamhet och fokus på varje elevs framsteg ökar motivationen och inlärningen främjas.

Föräldrarna blir också delaktiga genom att de kan ta del av sitt barns undervisning och lärande via Schoolsoft.

Gemenskap

Vi är en liten skola och vi har åldersblandad undervisning i slöjd samt i återkommande temaarbeten varje termin. Detta leder till att eleverna känner trygghet och leker och umgås  i åldersblandade grupper på rasterna.

På höstterminen i åk 6 åker eleverna på en lägerskola.