I vår verksamhet har vi ca 90 elever fördelade på 4 klasser vilket betyder ungefär 23 elever i varje klass.

Vår målsättning är att

  • barnen ska tycka att det är roligt och meningsfullt att gå i skolan
  • barnen ska uppnå målen i läroplanen
  • arbeta i enlighet med Maria Montessoris tankar
  • arbeta upplevelsebaserat
  • i samarbete med föräldrarna skapa optimala förutsättningar för barnens utveckling

Ge barnen bra förutsättningar

Eftersom barnen i lågstadiet har långa arbetspass uppmuntrar vi att barnen har med sig en frukt som de kan äta under förmiddagen. För att underlätta inlärningen för barnen är det viktigt att de har sovit ordentligt och ätit en bra frukost.

Ett helhetsperspektiv

Orienteringsämnena läser vi oftast i projektform. Ibland tillsammans med jämnåriga kamrater, ibland i åldersblandade grupper. I projekten försöker vi förena så många kulturämnen som möjligt, samt matematik, vetenskap, språk, konst och musik. Allt för att barnen ska få ett helhetsperspektiv på det de lär sig, i enlighet med Maria Montessoris kosmiska plan. När barnen sedan fördjupar sig i ett arbetsområde är det viktigt att det är barnets intresse som får styra inriktningen. I samband med projektarbetena besöker vi museer, utställningar, teatrar etc.

I de naturorienterande ämnena arbetar vi periodvis med NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla). Materialet är utarbetat av Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

Goda kompisar som värnar om vår omvärld

Varje vecka har vi etik på schemat. Då har vi kompissamtal, värderingsövningar och diskussioner.

Delaktighet

Eleverna ansvarar varje vecka för en syssla. T ex att sköta växterna, sopa golvet, presentera aktuella nyheter för klasskamraterna eller skriva ett ”Veckobrev” om vad som händer i klassen.