Strandskolans högstadium har 27 elever i varje klass. I arbetslag 7-9 arbetar lärare i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Varje klass har två mentorer.

Eget ansvar

Elevernas ansvar för sin egen inlärning är en viktig del av Strandskolans arbetssätt och som en del i detta har eleverna två EA-pass (eget arbete) i veckan. Under dessa förväntas eleverna själva, och vid behov med stöttning av lärare, planera sitt arbete utifrån pågående skolarbete.

Ämnesövergripande undervisning och upplevelsebaserat lärande

Ett återkommande inslag i undervisningen är ämnesövergripande arbeten av olika slag, såsom debatter, rollspel, reklamprojekt och illustrationer till egna texter.

Andra återkommande inslag i undervisningen är exempelvis segling, museibesök, undervisning utanför skolan och studiebesök i riksdagshuset. Vi inleder även varje läsår med ett dagläger där vi på olika sätt arbetar för skapa gemenskap och vi-känsla mellan klasserna.