Den lilla skolan med
det stora engagemanget

Strandskolan i Kungälv är en Montessoriskola som drivs i form av föräldrakooperativ. Vi har utbildning och omsorg för barn i åldrarna 1-16 år, där en mycket engagerad personal jobbar för ett lustfyllt lärande utifrån varje barns behov.

Våra pedagoger, övrig skolpersonal, föräldrar och barn har en nära kontakt med varandra vilket skapar en trygg miljö för lärande och social utveckling.