Vintern 1980 startade ett Montessoridaghem med 32 barn i Kungälv i Medborgarskolans regi. Detta drevs utan vare sig kommunala eller statliga bidrag. Samma år bildades därför Kungälvs Montessoriförening, en föräldra- och intresseförening. Föreningen anslöt sig till det nybildade Svenska Montessoriförbundet.

1989 godkändes föreningen som fristående skola av Länsskolnämnden. Under 90-talet tillkom skolklasser samt en heltidsrektor allteftersom föreningen och förskola/skolan växte.

2000 blev ett historiskt år för verksamheten av två skäl: Dels fick skolan ett eget namn – Strandskolan – och dels bildades den första högstadieklassen. Två lärare anställdes för att utveckla ett högstadium. Maria Montessori utformade aldrig någon utbildning för högstadielärare eller motsvarande,  högstadiet betraktas därför som ”Montessoriinspirerat”.

Efter  så här många år kan Montessoriföreningen i Kungälv visa resultatet av många familjers intresse och engagemang för sina barns tid i förskolan och sina barns och ung-domars skolarbete på Strandskolan. Det resultatet kan man med rätta känna sig stolt över!