Fritidshemmet kompletterar skolan genom att erbjuda omsorg före och efter skolan. Vi prioriterar utomhusvistelse och vi vill:

  • erbjuda en meningsfylld fritidshemsvistelse i en trygg miljö
  • erbjuda en verksamhet som utgår från barnens behov och intressen
  • att barnen lär sig att förstå och hantera lekregler i samförstånd med andra barn
  • att barnen ska känna ansvar och delaktighet

Vi lägger vi stor vikt vid den fria leken. Där kan barnet utveckla sin sociala förmåga, lära sig att arbeta självständigt och lösa problem.

Vi erbjuder även styrda aktiviteter där barnen är delaktiga, har inflytande och formar verksamheten. Barnen får prova på att arbeta med olika material och tekniker i våra olika skapande projekt. När det gäller styrda lekar arbetar vi på ett sätt som ska främja sammanhållningen i gruppen.