Vad förväntas av oss som föräldrar?

Strandskolan är ett föräldrakooperativ och verksamheten bygger på att vi som föräldrar engagerar oss. Engagemanget sker genom städning alternativt att delta i någon av de olika arbetsgrupperna (se Arbetsgrupper nedan), att delta på höst- och vårarbetsdagar. Varje familj får räkna med att lägga ca 30-40 timmar per år på sitt föräldraengagemang, vilket gör att man får en fin inblick i sina barns vardag.

Städning – var, när, hur?

Varje familj städar ca en gång i månaden och normalt sett sker städningen i de lokaler där ens yngsta barn vistas.  Vid frågor maila till städgruppen, stadgruppen@live.se. Det är mycket viktigt att man håller koll på sina städtillfällen, i första hand för att barnen och personalen ska få en bra vistelsemiljö. Att varje familj städar ger Strandskolan möjlighet att öka personaltätheten, något som kommer varje barn till del.

Arbetsgrupper

Om man som förälder till barn i skolan har kunnande eller intresse inom ett område kan man ingå i en arbetsgrupp. Våra arbetsgrupper:

  •  Kommunikationsgruppen
  •  Städgruppen
  •  Stipendie- och sponsringsgruppen
  •  Fastighetsgruppen
  •  Innemiljögruppen
  •  Säkerhetsgruppen
  •  IT-gruppen

Kontakta styrelsen för mer information om vad de olika arbetsgrupperna gör och i vilken grupp det finns behov av fler engagerade föräldrar.