Vi nås på strandskolanif@strandskolan.org. Mer aktuell och uppdaterad information publiceras när vi får möjlighet att redigera sidan.