Den lilla skolan med det stora engagemanget

Strandskolan är en Montessoriskola som drivs i form av föräldrakooperativ. Skolan erbjuder utbildning och omsorg 
för barn i åldrarna 1-16 år.
Engagerad personal i samverkan med föräldrar strävar efter 
ett lustfyllt lärande utifrån varje barns behov i en väl förberedd 
miljö.
Tillsammans verkar vi för barnets lärande och sociala utveckling 
utifrån Montessoripedagogikens helhetssyn. Varje barn ska uppleva 
sitt unika värde, bevara sin nyfikenhet och tillägna sig kunskaper 
som ger dem trygghet att möta ett samhälle i ständig förändring.

Foto Fredrik Ekholtz, Fokusera Defixius
sms5.schoolsoft.se/strandskolan


  • Senaste nyheten
  • Tack! Tack till alla Er föräldrar som jobbade och gjorde en stor och viktig insats för skolan i lördags!Ett särskilt tack till Er som organiserade dagen så att allt fungerade ...
    Inlagd 7 apr 2014 00:23 av Mats Kihlström
  • Vårmöte och vårstädning
    Inlagd 30 mar 2014 23:35 av Mats Kihlström
Visar inlägg 1 - 2 av 25. Visa mer »