Vintern 1980 startade ett Montessoridaghem med 32 halvtidsbarn i Kungälv i Medborgarskolans regi. Detta drevs utan vare sig kommunala eller statliga bidrag. Samma år bildades därför Kungälvs Montessoriförening, en föräldra- och intresseförening. Föreningen anslöt sig till det nybildade Svenska Montessoriförbundet.

1989 godkändes föreningen som fristående skola av Länsskolnämnden. Under 90-talet tillkom skolklaser samt en heltidsrektor allteftersom föreningen och förskola/skolan växte. Föreningen har varit auktoriserad av Montessoriförbundet sedan 1994 då auktorisation infördes genom att man uppfyller satta krav.

2000 blev ett historiskt år för verksamheten av två skäl: Dels fick skolan ett eget namn – Strandskolan – och dels bildades den första högstadieklassen. Två lärare anställdes för att utveckla ett högstadium. Högstadiet kunde dock inte omfattas av den tidigare nämnda auktorisationen av det enkla skälet att Maria Montessori aldrig utformade någon utbildning för högstadielärare eller motsvarande. Det kom istället att betraktas som ”Montessoriinspirerat”.

2008 firade skolan och föreningen 20-årsjubileum.

Efter 20 år kan Montessoriföreningen i Kungälv visa resultatet av många familjers intresse och engagemang för sina barns tid i förskolan och sina barns och ung-domars skolarbete på Strandskolan. Det resultatet kan man med rätta känna sig stolt över!