Schoolsoft är ett webbaserat system som numera även finns som app till mobiltelefoner.

Vi på Strandskolan använder Schoolsoft för att kommunicera och informera. Oberoende om du är elev, personal eller förälder har du alltid tillgång till de delar av systemet som du har behörighet att använda. Du kan logga in både hemifrån och i skolan.

Som elev använder du Schoolsoft för att kommunicera med dina lärare och med andra elever. Du hämtar arbetsmaterial, tar del i diskussioner, lämnar in dina arbeten och får kommentarer från dina lärare. Som elev kan du också ta del av ditt skriftliga omdöme, ämnesmatris och betyg.

Vi i personalen använder systemet för att hålla oss uppdaterade och ta del av det som händer på Strandskolan. Här finns våra styrdokument och protokoll, en stor del av vår interna kommunikation och de övriga dokument som behövs för att samordna den dagliga verksamheten.

Som förälder använder du plattformen för att hålla dig informerad om vad som händer och är på gång. Du har tillgång till den verksamhet som berör just ditt barn. Föräldrar kan bland annat läsa veckobrev, ta del av ditt barns skriftliga omdöme, kalender samt ta del av föräldrakooperativets verksamhet.