Vårt uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatta framgångsrika studier och på sikt för ett innehållsrikt och föränderligt yrkesliv.

På Strandskolan har vi en strategi som kortfattat innebär att vår verksamhet ska utvecklas i takt med de förändringar som sker i omvärlden. Därför är det ett naturligt steg för oss att utrusta samtliga lärare och samtliga elever i skolår 7-9 med en bärbar dator. Vidare är alla klassrum utrustade med digitala projektorer, flera är ”smarta” vilket kort innebär att de helt enkelt är interaktiva.

Utmaningar

Det är ingen enkel utmaning att bygga en skola som lever upp till behoven på en framtida arbetsmarknad. Men vare sig det är enkelt eller inte, finns det inget annat alternativ än att ta ansvar och arbeta målmedvetet för att ge våra elever de kunskaper de behöver för att de väl rustade ska kunna möta framtiden.

Demokrati och mångfald

Vi tror inte att ”ny teknik” är lösningen på alla problem. Att öka elevernas möjligheter att lära handlar snarare om att vi tillsammans, steg för steg, utvecklar vårt sätt att se på lärande. På Strandskolan står vi för att kunskap är viktig men att denna kunskap inte endast kan isoleras till olika öar/ämnen och undervisningsmetoder. Montessoripedagogiken handlar om att se helheter och det är detta som måste stå i fokus. I grunden handlar det också om tillgänglighet för alla, det vill säga ett demokratiskt perspektiv på kunskap och lärande. En dator per elev och lärare är därför ett viktigt steg i rätt riktning.