Vad förväntas av oss som föräldrar?

Strandskolan är ett föräldrakooperativ och verksamheten bygger på att vi som föräldrar är med och engagerar oss. Engagemanget sker genom städning alternativt att delta i någon de olika arbetsgrupperna (se Arbetsgrupper nedan), att delta på höst- och vårarbetsdagar samt att vara veckans/månadens familj. Som veckans/månadens familj förväntas man damma sitt barns avdelning eller klassrum och ibland kan man få ett mindre uppdrag när något måste fixas. Man får räkna med att lägga 30-40 timmar per år. Föräldraengagemanget gör att man får en fin inblick i sina barns vardag. För mer information, ladda ner broschyren om Strandskolan.

Städning – var, när, hur?

Varje familj städar ca en gång i månaden och normalt sett sker städningen i de lokaler där ens yngsta barn vistas. Mer information om hur städningen går till och städscheman finns på Schoolsoft. Vid frågor maila till städgruppen, stadgruppen@live.se. Det är mycket viktigt att man håller koll på sina städtillfällen, i första hand för att barnen och personalen ska få en bra vistelsemiljö. Att varje familj städar ger Strandskolan möjlighet att öka personaltätheten, något som kommer varje barn till del.

Arbetsgrupper

Om man som förälder till barn i skolan har kunnande eller intresse inom ett område kan man ingå i en arbetsgrupp. Våra arbetsgrupper:

  •  Kommunikationsgruppen
  •  Städgruppen
  •  Stipendie- och sponsringsgruppen
  •  Fastighetsgruppen
  •  Innemiljögruppen
  •  Säkerhetsgruppen
  •  IT-gruppen

På SchoolSoft hittar du information om hur man går med i en arbetsgrupp samt hur man kontaktar de olika arbetgrupperna när man behöver hjälp med något.

Schoolsoft

Schoolsoft är ett webbaserat system som vi på Strandskolan använder för att kommunicera och informera. Oberoende om du är elev, personal eller förälder har du alltid tillgång till de delar av Schoolsoft som du har behörighet att använda. Du kan logga in både hemifrån och i skolan. Läs mer om Schoolsoft.