Vi har två avdelningar för de yngre barnen och en avdelning för de äldre barnen.

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att erbjuda omsorg före och efter skolan. Vi prioriterar utomhusvistelse och vi vill:

    • Erbjuda en meningsfylld fritidshemsvistelse i en trygg miljö

 

    • Erbjuda en verksamhet som utgår från barnens behov och intressen

 

    • Att barnen lär sig att förstå och hantera lekregler i samförstånd med andra barn

 

  • Att barnen ska känna ansvar och delaktighet

För de yngre barnen lägger vi stor vikt vid den fria leken. Där kan barnet utveckla sin sociala förmåga, lära sig att arbeta självständigt och lösa problem.

De äldre barnen erbjuds även aktiviteter där barnen är delaktiga, har inflytande och formar verksamheten. Vi vill också ge chans att hitta nya fritidsintressen. Möjlighet till läxhjälp finns.